فارسی | English

در ايران باستان، نه چون روميان از سه قرن پس از ميلاد، كه از بيست قرن پيش از ميلاد، روزي موسوم به روز عشق بوده است!

اين روز "سپندار مذگان" يا "اسفندار مذگان" نام داشته است.

 فلسفه بزرگداشتن اين روز به عنوان "روز عشق" به اين صورت بوده است كه در ايران باستان هر ماه را سي روز حساب مي كردند و علاوه بر اينكه ماه ها اسم داشتند، هريك از روزهاي ماه نيز يك نام داشتند.سپندار مذ لقب ملي زمين است. يعني گستراننده، مقدس، فروتن.

 زمين نماد عشق است چون با فروتني، تواضع و گذشت به همه عشق مي ورزد. زشت و زيبا را به يك چشم مي نگرد و همه را چون مادري در دامان پر مهر خود امان مي دهد. به همين دليل در فرهنگ باستان اسپندار مذگان را بعنوان نماد عشق مي پنداشتند.

واژه «سپنته آرمئي تي» كه فروتني و بردباري معني مي‌دهد يكي از فروزه‌هاي اهورايي است كه انسان نيز مي‌تواند آن را در خود پرورش دهد، اين واژه در پارسي به سپندارمذ و اسفند تبيل شده كهنام پنجمين روز از هر ماه درگاهشماري زرشتي است بنابراين در روز اسفند ازماه اسفند از زمان‌هاي بسيار دور تا اكنون جشن برگزار مي‌شود كه آن را جشن اسفندگان و روز مادر ناميده‌اند زيرا فروتني، شكيبايي و مهرباني در سرشت زن و مادر با شكوه‌تر جلوه مي‌كند.

در اين روز مادران از فرزندان خود و زنان از مردان پيشكش‌هايي دريافت مي‌كنند و زنان نيكوكار، پاكدامن و پرهيزگار مورد تشويق قرار مي‌گيرند. مردان به همسر خود هدیه می‌دادند. مردان زنان خانواده را بر تخت شاهی می‌نشاندند و از آنان اطاعت می‌کردند و به آنان هدیه می‌دادند. این یک یادآوری برای مردان بود تا مادران و همسر خود را گرامی بدارند و چون یاد این جشن تا مدت‌ها ادامه داشت و بسیار باشکوه بر‌گزار می‌شد همواره این آزرم و احترام به زن برای مردان گوشزد می‌گردید.

سپندارمزد نگهبان زمین است و از آنجا که زمین مانند زنان در زندگی انسان نقش باروری و باردهی دارد جشن اسفندگان برای گرامیداشت زنان نیکوکار بر‌گزار می‌گردد. ایرانیان از دیر باز این روز را روز زن و روز مادر می‌نامیدند.

در سفره اين جشن جامي از شير و تخم مرغ كه نشانه ماه بهمن است قرار دارد. به جز آنها ميوه‌هاي فصل به ويژه انار و سيب، شاخه‌هاي گل، شربت و شيريني، برگ‌هاي خشك آويشن با دانه‌هايي از سنجد و بادام در چهار گوشه سفره قرار مي‌دهند و مواد خوشبو و كندر بر روي آتش مي‌گذارند و مقدار كمي از هفت گونه حبوبات و دانه‌ها كه در جشن مهرگان براي سفارش كاشتن در آن فصل در سفره جشن مهرگان قرار داده‌اند مي‌گذارند.